“Saskia en Maud brengen informatie op een prettige manier over, via spel, gesprek en evaluatie. Dit helpt mij nog meer inzicht en handvatten te krijgen tijdens mijn werk waardoor niet alleen de kinderen maar ook ik niet over grenzen ga!”

Leerkracht cluster 4 jonge kind

“Een goede training die uitgaat van een positieve en objectieve basishouding. De training vergrootte mijn kennis en ik heb andere vaardigheden aangeleerd gekregen. Tevens een positieve bijdrage aan de teambuilding. De cursusleiders weten het op een deskundige en humoristische manier te brengen.”

Directeur VSO Enschede