ABC-Methodiek

Binnen onze maatschappij is agressie al jarenlang een thema dat de aandacht heeft. De kans om met agressie in welke vorm dan ook in aanraking te komen is aanzienlijk en vraagt binnen de werkrelatie om een professionele houding. Accare (kinder- en jeugdpsychiatrie) heeft de ABC-methodiek (Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie) ontwikkeld. 

Deze methodiek geeft een brede basis om aan te kunnen sluiten bij de leerling, cliënt en zijn systeem. Het is gericht op erkenning bieden, verantwoordelijkheid nemen en laten en het vraagt om een proactieve aanpak. Wij zijn als SMK-trainingen gecertificeerd door Accare om deze training te geven.

Breed toepasbaar

De ABC-methodiek richt zich op het voorkomen van en het omgaan met lastig gedrag, boosheid en agressie en richt zich vooral op werkers in de hulpverlening en het (speciaal) onderwijs.

Met behulp van de ABC-methodiek wordt geleerd:

  • Signalen van spanning vroegtijdig te herkennen en gepaste interventies in te zetten om spanning te doen afnemen.
  • Effectief om te gaan met eigen spanning die kan oplopen bij onwenselijk gedrag van de leerling en cliënt.

De ABC-methodiek bevordert de samenwerking tussen medewerkers en biedt handvatten om handelingsplannen met en voor leerlingen en cliënten te maken.

Win-win

Het win-win principe vormt een goede basis in het omgaan met leerlingen en cliënten. Het is respectvol en draagt bij aan een gezonde samenwerking. Win-win geeft ruimte tot ontplooiing, het leren van verantwoordelijkheid en doet recht aan de autonomie van beide partijen. Bij onwenselijke situaties biedt win-win een kader om preventief, direct of via vervolgacties, adequaat en respectvol situaties aan te pakken.

ABC-piramide

Een centraal model binnen de ABC-methodiek is de ABC-piramide. De piramide is een classificatiemodel. Het biedt werkers, leerlingen en cliënten een kader in het omgaan met oplopende spanning en agressie. Daarnaast is het een raamwerk om op basis van samenwerking leerlingen en cliënten verantwoordelijkheid en alternatief gedrag te leren.

Copyright © 2000-2012
Accare, Assen, NL

Meer weten over de ABC Methodiek?

Ben je geïnteresseerd geraakt, neem dan vooral contact met ons op. We komen graag, geheel vrijblijvend, langs om meer informatie te geven en kennis te maken.

Wij zijn aangesloten bij de NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroepstrainers) en geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.