Coaching on the job

Uit de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een meer casuïstiek-specifieke begeleiding. Sommige casussen kunnen jou en je team zo bezig houden dat het zien van mogelijkheden heel moeilijk kan worden.

Wij bieden hiervoor praktische handvatten, waar meteen mee gewerkt kan worden. Dit doen wij in verschillende vormen: individueel of in groepsverband.

Bij de individuele coaching komen wij op de groep of in de klas observeren. Naar aanleiding van onze observatie geven wij feedback gericht op de basishouding, (onderlinge) communicatie en visie op gedrag. Dit gebeurt op korte termijn, het liefst dezelfde dag. Uit dit gesprek komen tips en adviezen, zodat de situatie positief kan worden beïnvloed.

Interventieoverleg

Het interventieoverleg bestaat uit een groep van ± 9 personen en duurt 1,5 uur per sessie. De medewerkers nemen casussen mee vanuit hun eigen praktijk. Deze worden besproken en geanalyseerd.

Wij bevragen de medewerkers vanuit de ABC-methodiek, waardoor zij hun inzichten kunnen verruimen. Op deze manier zien ze meerdere mogelijke oplossingen in verschillende situaties.

Medewerkers worden hierdoor meer uitgerust om met elkaar lastige casussen te analyseren en hierbij de juiste interventies toe te passen. Daarmee groeit, door de uitwisseling met collega’s, het saamhorigheidsgevoel en ook de samenwerking binnen de organisatie.

Meer informatie?

Neem dan vooral contact met ons op. We komen graag, geheel vrijblijvend, langs om meer informatie te geven en kennis te maken.

Wij zijn aangesloten bij de NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroepstrainers) en geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.