Trainingen op maat

Training voor professionals in onderwijs en zorg die behoefte hebben aan praktische tips voor lastige situaties.

Het grootste effect na een training wordt volgens ons pas bereikt wanneer de vraag van de klant de kern van de training is. Daarom werken wij vraaggericht. We starten met een intake om de huidige werkwijze en vraag helder te krijgen. Op basis daarvan ontwerpen we een programma.

Een groep mensen kenmerkt zich door zijn eigen krachten en valkuilen. Het startpunt van een training is daardoor altijd anders. De ABC methodiek is een praktische en concrete manier van kijken naar lastig gedrag. Het werkt goed samen met methodieken die al bestaan binnen de organisatie, zoals: oplossingsgericht werken, systemisch werken en, voor scholen, de PBS. De ABC methodiek is een aanvulling en verdieping voor het omgaan met lastig gedrag.

Enkele weken na de training bespreken wij het evaluatierapport. Dit rapport wordt gemaakt op basis van de door onze cursisten ingevulde evaluatieformulieren. In dit gesprek geven wij o.a. adviezen aan onze opdrachtgever om de methodiek binnen de organisatie blijvend te integreren.

Updates

Na een basistraining adviseren wij om één of twee updates in het jaar te volgen. Dit om de kennis rondom de methodiek te onderhouden en verdiepen. Uiteraard is dit afhankelijk van de behoefte en vraag van de klant.

Voorafgaand aan een update vindt er een intake gesprek plaats met het desbetreffende team. Graag horen we van hen hoe het gaat in de praktijk. Wat is er eventueel nog lastig? Waar is extra aandacht voor nodig? Op deze manier sluiten wij aan bij het proces van het team.

Tijdens de update herhalen wij de theorie waar nodig en gewenst. Daarbij maken we altijd gebruik van verschillende werkvormen. We willen mensen blijven prikkelen en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Zo blijft de theorie hetzelfde, maar is de verpakking elke keer anders. Cursisten ervaren onze trainingen als vernieuwend en verfrissend.

Vrijblijvend kennis maken?

Ben je geïnteresseerd geraakt, neem dan vooral contact met ons op. We komen graag, geheel vrijblijvend, langs om meer informatie te geven en kennis te maken.

Wij zijn aangesloten bij de NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroepstrainers) en geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.